za-sajta

30/06/2017 – Учредителната среща на SOS Доброволческа мрежа се състоя на 26 юни 2017 г. в литературен клуб „Перото“. На срещата присъстваха доброволците: Диана Недкова от CATRO България, д-р Тeодорина Милушева от СУ „Св. Кл. Охридски“, Теодор Карайончев от Проект МТайгър, Момчил Василев от Endeavor и член на УС на Сдружението, Цветелина Митева и Николай Райнов, бенефициенти на SOS програмите, както и следните представители на Сдружението: Ивайло Гюров, Директор „Фондонабиране и комуникации“, Димитрина Петрова, Директор „Развитие на програми“, Соня Живкова, Ръководител отдел „Корпоративни партньорства“, Анелия Рогелова, Ръководител отдел „Човешки ресурси“, Пламен Стоянов, Национален изп. директор на Сдружението и д-р Милка Семова, модератор на SOS Доброволческа мрежа.

Доброволците споделиха желание за включване в различните направления на организацията: пряка работа със SOS приемни семейства и младежи, функционално подпомагане, застъпничество, кампании за набиране на средства и развитие по региони.

Г-н Гюров отбеляза, че смисленото дарителство е осъзнато поведение. Той подчерта, че вярва в максимата: „Който дава – той получава“. Предложението му към доброволците бе първо да се запознаят със социалните услуги, които Сдружението предоставя. Г-жа Димитрина Петрова представи програмата за подкрепа на семейства и младежи в риск и изтъкна необходимостта от допълнителна работа с младежите с цел стимулиране на конкурентността им. Д-р Тeодорина Милушева говори за прозрачност, оптимизиране на процесите и диалогичност между страните, както и повече разясняване на взаимоотношенията с доброволци. Г-жа Анелия Рогелова представи своето виждане за инкорпориране на доброволческата култура в организационната култура на SOS Детски селища България. Тя изрази надежда, че доброволците, присъстващите на тази учредителна среща, ще се явят ядро и посланици на каузата на организацията.

Публикувано в: Новини