OLYMPUS DIGITAL CAMERA

16/04/2015 – В периода от 4 април до 7 април 2015 г. в град Ловеч Национална мрежа за децата организира традиционния пролетен лагер по проект „Мегафон“, реализиран с финансова подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Участници в лагера бяха представители на неправителствени организации, работещи с деца, младежи и семейства: Фондация „Здраве и социално развитие“ – София, МИГ „Крайморие“ – Белослав, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – В.Търново, Сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина, Сдружение „Социален диалог 2001“ – Габрово, Клуб на Нестопанските организации -Търговище,

Сдружение „SOS Детски селища България“ беше представено от Ева Георгиева Миланова и Снежана Лазарова – социален работник от  SOS Младежки дом „Охрид“ във В. Търново.

Обучители по време на лагера бяха Мария Брестничка – координатор „Мрежа“ в екипа на Секретариата на НМД и Станислав Додов – координатор „Мрежа“ в екипа на Секретариата на НМД.

Обучението започна с представяне на участващите организации – прилики и разлики. Опознавателната игра „Намери…“ допринесе за непринудено общуване и споделяне между присъстващите. Изработихме харта на правата и задълженията в групата. Всеки от нас имаше възможност да посочи по три най-важни неща, които е научил от есенния лагер и да сподели своите очаквания от предстоящото обучение.

На следващият ден по-младите мегафонци създадоха образа на завършеният МЕГАФОНЕЦ. Преоткриха смисъла от изграждане на МРЕЖАТА и ролята на МЕГАФОН. През свободното си време посетихме църквата „Успение Богородично“ и пролетния празник на града „Цветница в Ловеч“. Разходката в парк Стратеш беше съчетана с посещение в зоопарка, който за съжаление има необходимост от обновяване.

Третият ден бе определен за въпроси, свързани със Стратегията на НМД и Визията на Мегафон, а младите участници се опитаха да обобщят принципите, приоритетите и съществуващата практика за детско участие в дейности, които ги засягат и в защита на най-добрия им интерес. Следобедните занимания бяха свързани с ново запознанство – нашите домакини и основоположници на Мегафон Екомисия 21 век. Усетихме атмосферата на стария град в етнографския комплекс и не пропуснахме да посетим изградения покрит мост от майстор Кольо Фичето. Дъждовното време ни попречи да посетим средновековната Ловешка крепост „Хисаря“, а краткият престой не ни даде възможност да се запознаем отблизо с цялото културно – историческо наследство на града.

Лагерът завърши с работа по групи – млади и по-млади. Заедно обобщихме резултатите от дискусиите и анализирахме начините за постигане на начертаните цели. Създаването на обществено значима мрежа от организации и приятели ще спомогне в политиките за деца да бъдат по-широко застъпени детските права за по-добро бъдеще, но не и без тяхното активно участие.

Пролетният лагер спомогна да се създадат нови контакти и нови приятелства. Създадените приятелства и повишената мотивация за участие ще способстват за постигане на предстоящите задачи пред Мегафон и по-успешната работа с младите хора в самите организации.

На раздяла си обещахме отново да посетим Ловеч, за да се потопим в тишината, спокойствието на живописните природни дадености и да се запознаем с богатото културно-историческо наследство на региона.

Предстоящата среща на 22, 23 и 24 април, организирана от УНИЦЕФ България, ще се проведе в София с деца и млади хора от цялата страна, а на годишната среща на Национална мрежа за децата в периода 17-21.06.2015 г. във Велико Търново предстои да бъдем не само участници, но и добри домакини.

С пожелание до нови и ползотворни срещи!

 

Снежана Лазарова – социален  работник, SOS Младежки дом „Охрид“, В.Търново

Публикувано в: Новини