received_1057490540947306_SMALL

02/07/2015 – В периода 16-21 юни 2015г. се проведе годишната среща на НМД в гр. Велико Търново. Сдружение „SOS Детски селища България“ беше представено от Ева Миланова и Мария като участници на Младежката мрежа Мегафон, Ст. Попова – възпитател, Снежана Лазарова – социален работник и Валентин Бояджиев – Ръководител на SOS Младежки дом „Охрид“ във Велико Търново.

Девойките участваха в работни групи на младите Мегафонци, а „младите възрастни“ се включиха в дебатите по изложението на добри практики „Детско правосъдие“, „Образование“ и „Училището като център в общността“.

“В последния ден от Годишната среща част от участниците посетиха SOS Младежки дом „Охрид“, където бяха запознати с организацията на работа, с успехите и предизвикателствата в работата с младежите и девойките. Получи се хубав обмен на мнения и от НМД декларираха, че нашите добри практики ще залегнат в предложенията за промяна на съществуващата нормативна база за работа с децата.

В първия ден на срещата обсъдихме каква е нашата  роля в Мрежата и на Годишната среща. На следващия ден към нас се присъединиха още младежи от различни организации, с което нашата група стана още по-шумна. Отрихме годишната среща и се захванахме за работа. Аз трябваше да работя по бележника на НМД, в който оценяваме как държавата се грижи за децата. Влязох в тематични работни групи: здраве и образование. Беше ми изключително интересно и полезно. Посетих и изложенията на добри практики, в които се запознах с нови дейности.

Мегафонци анкетирахме по забавен начин десетина младежи от гр. Елена, Златарица и Павликени, където аз имах ролята на ко-фасилитатор. В последния ден от срещата се включих в семинар за шестте принципа за програмиране. Бях активна, защото нещата ми бяха познати. С усмивка написах своя доклад”.

Ева Миланова

Публикувано в: Новини