На 8 април 2011 г., в Центъра за обществена подкрепа на SOS Детски селища България в София, се състоя Ден на отворените врати под надслов: «Шанс да помогнем на още едно семейство». Екипът на Центъра с голямо удоволствие посрещаше гостите си през целия ден и разказваше за работата с деца в риск от изоставяне и техните семейства.

Петдесет и шест души посетиха Центъра в ролята си на колеги и партньори – социални работници от Отдели за закрила на детето, екип от логопеди и ресурсни учители от Ресурсен център София, студенти от СУ, партньорски НПО и клиенти на центъра, представители на бизнеса.

Благодарим на всички за доброто партньорство в общата ни кауза!

 

Публикувано в: Новини