Chestito_small

01/03/2013 – Не са много, но не са и малко 5 години. През всички тях основен приоритет в работата на Центъра, стартирал като проект „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето“ беше качествено предоставяне на достъпни социални услуги за деца в риск и техните семейства и работа по увеличаване на капацитета на местната общност за самопомощ.

От първи март 2008 година до днес Центърът е подкрепил 482 деца от 250  семейства.  Зад тези цифри стоят имената на Надя, Сашка, Силвия и Албена. Зад тези цифри стоят много дни на тревога, на неимоверни усилия да помогнеш на някой да се почувства по-добре, на разочарования, на радости и болки. Зад тези цифри стоят  успешните „истории“ на деца и семейства, които ако бъдат разказани – ще трябват  стотици страници.

По-важни са уроците, които Центърът „научи“ и с чувство на професионално удовлетворение днес може да сподели.

1)Да подкрепяш рискови семейства е сериозна работа, която изисква продължително време,  постоянство и упоритост.

2)Да работиш  със семейства в риск е емоционално натоварваща работа.

3)Да работиш с родители в риск, означава да не очакваш  на всяка цена и  видим на момента резултат.

4)НЕ МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ НА НЯКОЙ, КОЙТО НЕ ИСКА ТВОЯТА ПОМОЩ. 

Честит рожден ден, момичета!

Публикувано в: Новини