20110415_LeavingCareMeeting

Какво е важно за нас, когато ставаме пълнолетни? От каква подкрепа имаме нужда, когато напускаме грижовното семейство и търсим своето място и път в живота?

Такива бяха въпросите, над които разсъждаваха група младежи, напускащи SOS грижа и техни връстници и приятели от общността, в която живеят.

Събитието, проведено на 15 април 2011, е част от кампания „Аз съм от значение”, по проект „Подкрепа при напускане на грижа”, който цели да окуражи и овласти младите хора, отгледани в различни форми на грижа извън родното семейство, да участват активно за формиране на законодателни промени и подобряване на практиките в процеса на подготовка и подкрепа на младежите при напускане на грижа.

Посредством интерактивни методи като рисуване, заставане пред камера, групови дискусии, бяха споделени мненията и изведени предложения за това от какво имат нужда младежите след навършване на 18-годишна възраст. Основните послания на младежите са, че всеки млад човек се нуждае от подкрепа за осигуряване на дом, намиране и задържане на работа и продължаване на образованието във висше учебно заведение. Към тях младите хора добавиха още емоционална подкрепа и връзка с доверен приятел, амбиция да постигнеш мечтите си и възможности за комуникация.

Кампанията „Аз съм от значение” стартира официално през август 2010 г. и продължава активно през 2011 г. Кампанията цели да провокира в обществото ни дебат за съдбата на младежите, които напускат грижа поради навършване на пълнолетие, както и да фокусира вниманието на отговорните институции върху този проблем. По данни на Държавната агенция за закрила на детето само през 2009 година повече от 450 младежи на 18 години са напуснали различните форми на грижа извън родното семейство – специализирани институции, центрове за настаняване от семеен тип, приемна грижа. У нас, в системата за грижа извън родното семейство, се отглеждат близо 7 000 деца.

Повече за кампанията можете да научите на http://sled18.sosbg.org

 

Публикувано в: Новини