site

23/02/2017 – SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ в София отбеляза своя 10-годишен юбилей с емоционално събитие, малък коктейл и голяма торта. Събитието се състоя на 21 февруари в конферентен център Венус. Партньори, приятели, колеги и клиенти на SOS Центъра отпразнуваха заедно празника, като се потопиха в историята му, започнала преди 10 години. Модератор на събитието беше Радостина Панева, Съветник Развитие Програми в регионалния офис на SOS Children’s Villages International.

Събитието започна с малка ретроспекция. SOS Центърът, който днес има мултидисциплинарен екип, състоящ се от социални работници, психолог, логопед и ръководител, някога буквално е бил „основан“ от двама социални работници – Радостина Панева и Боряна Рашкова, която сега  ръководи SOS Центъра. Те двете започнали възложеното им от SOS Детски селища България сериозно начинание – Център за подкрепа на семейството, ръководени от Мария Данчева, Директор Развитие Програми в регионалния офис на SOS Children’s Villages International.

„Благодарение на многото и успешни партньорства с отделите за закрила на детето, организации, фондации и сдружения от НПО сектора, местните и държавните власти, както и подкрепата на индивидуални дарители и корпоративни партньори, до момента SOS Центърът е подкрепил 831 деца, 645 родители, 474 семейства. Над 500 деца и техните семейства са получили еднократна помощ. Над 200деца са включени в превантивна програма в училище“, заяви Боряна Рашкова.

Събитието беше пропито с топли и силни обръщения. „SOS Детски селища България е пример за това как може да се работи в най-добрия интерес на детето по свой собствен начин, със собствен почерк и собствена визия. В началото това беше първата организация, която работеше на терен. Екипът им ходи при семействата в риск – да влезеш в дома им, да усетиш миризмата, да подходиш с емпатия! SOS Центърът правеше това по един неподражаем начин. Това е запазената марка на SOS Детски селища. Ние, отделите за закрила на детето, искаме да работим с тази организация, защото тя има свой собствен подход към случаите. SOS Детски селища е организация, с която можеш да планираш дългосрочни отношения и можеш да кажеш, че шансът е за всички нас“, сподели Денка Спирова, Началник Отдел Закрила на детето, Връбница.

Десислава Иванова, Клиничен психолог във Фондация за малките и големите, коментира: „SOS Център за обществена подкрепа Шанс е наш много добър партньор. Заедно сме добри в това да откриваме нуждите на семействата и да им помагаме“. Юлия Ангелова, Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Район Слатина, пожела на екипа на SOS Център Шанс да са все така иновативни в работата си. Доц Динко Господинов от СУ „Св. Климент Охридски“ прочете поздравителен адрес от името на доц. Д-р Божидара Кривирадева, Заместник ректор по стратегическо развитие на Кокшетауски държавен университет „Ш. Уалиханов”, гр. Кокшетау, Република Казахстан, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, факуптет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“. Г-жа Шипкалиева  Директор на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, с което SOS Центърът ни си партнира с цел превенция на агресията в училище, сподели: „Благодарим ви, че учите нашите деца да си подават ръце, а не да свиват юмруци. Светлана Лукайчева, чието семейство е едно от първите, подкрепени от SOS Центъра, сподели през сълзи: „Когато им се обадя, винаги говорят с мен. Те завинаги ще си останат част от моето семейство.“

Думи като подкрепа, шанс и семейство вървяха като постоянен мотив в изказванията на гостите. Всички са признателни за шанса, който SOS Центърът ни за обществена подкрепа в София дава на семействата в риск.

Публикувано в: Новини