OLYMPUS DIGITAL CAMERA

27/11/2013 – На 21 ноември в младежките домове в  гр. В. Търново се отбеляза Деня на християнското семейство и на православната християнска младеж.

Девойките от SOS Младежки дом „Охрид“ запознаха присъстващите със символиката в празника и изказаха мнение какво трябва да бъде  християнското семейство, за да бъдат възпитавани децата в здрави семейни добродетели, искрена любов, съпружеска вярност, трудолюбие и милосърдие.

В спонтанно възникналата дискусия всеки младеж разказа как си представя своето бъдещо семейство, какви деца иска да има и как ще ги възпитава. В основата на разговора младежите и девойките разкриха голямата  роля на християнското семейство като връзка между поколенията, основаващата се на взаимно доверие и любов. Всички се запознаха и с народното поверие, което гласи, че каквото е времето през този ден, такова ще е през цялата следваща година.

След тържествената почерпка, (която младежите и девойките си приготвиха сами) част от тях посетиха църковния храм, където си запалиха свещичка и се помолиха за здраве, вяра и успех.

Надяваме се, че домашният уют в SOS младежките домове помага на младежите и девойките да се чувстват сигурни и уверени в себе си. Нека в тяхното съзнание остане, че те като бъдещи родители имат основно задължение да възпитават децата си с търпение, любов и духовна чистота.

Публикувано в: Новини