grupovi-treningi-za-roditeli_site

13/03/2017 – В SOS Центровете ни за обществена подкрепа периодично се провеждат консултации и групови работи за родители на тема „Да бъдеш родител“. Обикновено за да участват в тях, семействата трябва да бъдат клиенти на съответния SOS Център, но да се консултират могат всички родители, които срещат затруднение при отглеждането на своите деца, както и тези, които биха искали да повишат знанията и уменията си за по-добро родителстване. Целта на груповата работа и консултациите е да се повиши чувствителността на родителите към проблемите на техните деца.

Основните задачи са:

– Изграждане на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя;

– Повишаване на знанията и уменията на родителите относно здравна култура, сексуално възпитание и семейно планиране;

– Създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите;

– Запознаване и осмисляне  значението на игровата дейност за психическото развитие на детето;

– Повишаване на знанията и уменията на родителите за ориентиране в проблемите на децата им и адекватен подход в отговор на техните потребности;

– Повишаване на чувствителността на родителите към общуване в семейството и развиване на отношения, които предразполагат към споделяне и откритост;

– Запознаване със същността на явлението детска тревожност, разпознаване на различните страхови преживявания и придобиване на умения за правилното им преодоляване;

– Запознаване на участниците с формите на домашно насилие и причините жертвата да остане при насилника;

– Обсъждане на неприемливи методи за наказание, прилагани от някои родители;

– Значението на умението за активно слушане в комуникацията родител-дете;

– Изграждане на умения у родителите за преодоляване на конфликти с техните деца.

Груповите работи с родителите ще продължат до декември 2017 г., след което се надяваме родителите да разширят знанията си за потребностите на своето дете. Вярваме, че участниците ще започнат да се поставят на мястото на децата си във всяка една ситуация и всички ще осъзнаят първостепенното значение на семейството при възпитанието на детето.

Тази година Центровете за обществена подкрепа на SOS Детски селища България навършват 10 години. Такива SOS Центрове има в София, Перник, Велико Търново и Габрово. В тях се предоставя програмата „Подкрепа на семейството“. Тя е насочена към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си, като оказва социална и психологическа помощ на семействата, за да могат да се грижат по-добре за своите деца. Съдейства се на родителите за това децата да получават закрила, здравна грижа, образование и развитие. Подкрепят се да започнат работа и да подобрят условията си на живот. В резултат  от работата на SOS центровете за обществена подкрепа в 95% от случаите семействата са подобрили грижата за децата си и е предотвратена раздялата на деца и родители.

Или с други думи казано, помага се да се случват добри неща на семейства, изпаднали в беда. Ако имате нужда от помощ, потърсете ги!

SOS Център за обществена подкрепа в София

пл. „Райко Даскалов“ № 2а

Тел.  +35929815158

 

SOS Център за обществена подкрепа в Перник

Ул. „Брезник“ №1, вх. А, ет.1, ап.2

Тел: 076/632205

Мобилен: +359 879 53 2891

 

SOS Център за обществена подкрепа във Велико Търново

ул. „Димитър Найденов“ №4

Мобилен: +359 885 999546

 

SOS Център за обществена подкрепа в Габрово

ул. “Райчо Каролев” №2

Тел. +359 (66) 86 00 38

Мобилен: +359 886 255 488

 

Ако искате да помогнете, пак го направете – можете да станете SOS Приятел и така да спасите едно семейство!

Публикувано в: Новини