29/01/2014 – SOS Детски селища България и SOS Детски селища Сърбия са партньори по проекта „Предоставяне на услуги в общността за уязвими групи EuropeAid/134252/L/ACT?RS-112/2013”, който се реализира от Фондация „Приятели на SOS Детски селища в Холандия“ .

Проектът се изпълнява в община Ниш, Република Сърбия и  цели да подобри благосъстоянието и социалното включване на уязвими групи – жени, деца и младежи от семейства, които са в затруднена социална и икономическа ситуация. Като част от него в община Ниш ще се създаде и развие услугата „Център за обществена подкрепа (ЦОП).

Сдружение SOS Детски селища България ще подпомогне създаването на новата услуга чрез обучения на екипа на Центъра в Ниш и обмяна на опит.

Публикувано в: Новини