21/10/2016 – SOS Детски селища Интърнешънъл обявява процедура за избор на оценител или екип оценители на:

  1. Резултатите за децата, приемните родители и общностите след преместването на класически SOS Детски селища в градска среда в България и Унгария
  2. Оценка на проект „По-добри възможности за уязвимите деца в област Бекеш, Унгария

Подробна информация за условията ще намерите в насоките на заданието (pdf на заданието).

Публикувано в: Новини