1_site

11/05/2017 – На 10 май в СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя официална церемония по случай 20-годишнината от създаването на специалност Социални дейности и 10-годишнината от създаването на катедра Социална работа към Факултета по педагогика. В рамките на тържествената церемония Сдружение SOS Детски селища България беше отличено за цялостен принос в развитието на специалността.

Доцент д-р Ивайло Тепавичаров връчи благодарствена грамота на г-жа Боряна Рашкова, Ръководител на SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ в София, за принос в развитието на специалността и ползотворно партньорство в организирането и провеждането на практическото обучение на студентите.

Бакалавърската програма Социални дейности е създадена във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ през учебната 1996/97 г. През 2000 г. стартират и първите магистърски програми в това направление. През 2014 г. започва обучението по първите докторски програми по Социални дейности. Развитието на специалността става още по-устойчиво след създаването на Катедра „Социална работа“ през 2006 г.

Публикувано в: Новини