SONY DSC

30/05/2012 – На 30 май 2012 г. от 17.30 часа в ритуалната зала на община Велико Търново екипът на Центъра за обществена подкрепа на SOS Детски селища България, заедно с още 9 неправителствени организации от региона, участва в първата „Борса на проекти и идеи”, организирана от Фондация Лале. Активното ни участие в подготовката – две еднодневни обучения как се „прави” борса на идеи, участието ни и в самото провеждане на събитието – имаше своя резултат в сключените шест „сделки” на Центъра от общо осъществените 38 сделки за час и половина. Не за пари се говори на тази борса, а за ползотворно сътрудничество, което днес за Центъра са измерва в сключените споразумения за коледни пакети с лакомства, арт-материали, ученически пособия, осигурено хранене и база за еднодневен образователно-занимателен лагер, осигурени летни занимания на деца от проекта в спортни прояви. От своя страна Центърът равностойно предложи организирането на своеобразен  тиймбилдинг – състезание на деца и родители сред служителите във фирмите, социална реклама в местен ежедневник, група деца, които да осигурят почистване и маркиране на екопътека.

Моделът е популярен в Холандия, а от началото на 2011 година фондация Лале са обучили неправителствени организации и са организирали десет такива борси в България. Предстои втората коледна „Борса на проекти и идеи” през декември, за която Центърът отсега се готви с нови предложения.

Публикувано в: Новини