KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

10/04/2015 – И тази година в SOS Детско селище Трявна беше спазена традицията за отбелязване на Седмицата на гората.

В хладното утро на 2 април децата от SOS приемните семейства нетърпеливо очакваха представителите на Държавно лесничейство град Плачковци, които винаги са откликвали на инициативи, свързани с екологичното възпитание на подрастващите. Тази година с директора на лесничейството – г-н Мирослав Илиев беше постигнато споразумение за „осиновяване“ на новозасадена гора от децата и приемните родители в селището. След терасиране и засаждане на фиданките, в продължение на най-малко три години ще се полага грижа за почистването и стабилизирането на дръвчетата. Затова и интересът към събитието беше голям.

Дарените от лесничейството липи, явор, червен американски дъб бяха засадени с подкрепата на зам.директора лесоинженер Иван Драгнев. Той разказа на присъстващите за вече 90 годишната българска традиция в първата седмица на април да се отбелязва Седмицата на гората с акции по залесяване. Обърна внимание на децата за необходимостта да се опазват горите и всички зелени насаждения, които произвеждат кислород, жизнено важен за съществуването на планетата.

Инж. Драгнев показа технологията на засаждане и пожела на децата с любов да се грижат за тях. А ние си пожелахме повече хора да ни последват с такива дейности, за да я има българската гора.

Публикувано в: Новини