small1

27/02/2015 – Вчера беше подписан договор между Сдружение „SOS Детски селища България“ и Община Габрово за предоставяне на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания.

Сдружение „SOS Детски селища България“ беше избраният доставчик след проведен на 25 февруари 2015 г. конкурс за възлагане на услугата.

Центърът работи с капацитет 5 деца и младежи на възраст от 15 до 29 години. Целевата група на социалната услуга обхваща:

  • Деца до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра няма възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство;
  • Младежи от 18 до 29 години, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.Основната цел на Центъра е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа в среда близка до семейната, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

Добре дошли в голямото семейство на SOS Детски селища България!

Публикувано в: Новини