Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

EEA_Grants_JPG_4642_small

15/10/2014 – Във връзка с публикуваната публична покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на кампания за привличане на SOS приятели чрез канал FACE-TO-FACE към Възложителя – SOS Детски селища България, са зададени въпроси от агенция, подготвяща оферта за кампанията.

По-долу можете да се запознаете с въпросите и отговорите към тях.

Въпрос № 1:
Има ли формат, в който да бъдат подадени творческите предложения (основна визия и текст)
Отговор:
Няма предварително фиксиран формат, в който да се предадат творческите предложения. Може да се използват ppt, word.

Въпрос № 2:
Автобиографията на експерта може ли да е на английски език, понеже тя не е изброена като отделен елемент към списъка с документи?
Отговор:
Ще очакваме автобиографията на ключовия експерт на български език.

Въпрос № 3:
От клаузата “Да наеме и организира за периода на кампанията минимум 8 рекрутъри и 1 ръководител проект, който да е с ангажираност по проекта минимум 40 /четиридесет/ часа седмично.” правилно ли разбираме, че изискването за минимум 40 часа седмично важи само за ръководителя на проекта?
Отговор:
Изискването за трудова заетост от 40 часа седмично важи само за ръководителя на проекта.

Въпрос № 4:
Какво се има предвид под “друг сходен проект” в следната клауза “В случай на две или повече оферти с еднаква най-ниска обща цена, за най-ниска цена се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска единична цена за проверка на реализиран друг сходен проект?” Трябва ли ние да предоставяме нещо във връзка с други наши сходни проекти?
Отговор:
Моля към общия пакет документи да приложите официален документ, деклариращ предлагани към клиенти на агенцията най-ниски цени за реализирани сходни проекти.