20120320 VelikoTarnovo

„След като се счупи стомната с вода или различните лица на насилието”- поредният групов тренинг с родители на Центъра за обществена подкрепа на SOS Детски селища България във ВеликоТърново събра осемнадесет майки.

На 20.03.2012г. в село Ресен заедно с новоучредения Женски клуб беше проведен групов тренинг за родители от проект „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето” и родители от клуба. Актуалната тема „Различните лица на насилието  – познаваме ли ги” доведе 18 човека в залата и ги провокира с въпроса  „Шамарът преди да се счупи стомната  – възпитателна мярка или акт на насилие е днес?”.

Всички се включиха активно и споделиха собствения си опит от „сблъсък” с насилие, както и чувствата, които това е оставило у тях. Плахи в началото, в края родителите се разгорещиха около различните възпитателни стилове и методите, които са им познати, преживели са или сега използват по отношение на собствените си деца. Не беше отмината и темата за агресията в съвременното училище и липсата на толерантност.

Времето за една дискусия или един тренинг се оказа недостатъчно – доказателство за водещите социални работници Сашка и Надя, че бяха „напипали болното място”.

 

 

Публикувано в: Новини