Равносметката_small

15/01/2015 – Ние вярваме в силата на семейството и вече 25 години работим за това всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Равносметка за нашата Програмa „Подкрепа на семейството и превенция на изоставянето“

Винаги сме считали, че най-добрата среда за израстването на едно дете е семейството – и то родното семейство.  Затова голяма част от усилията ни през 2014 година бяха  насочени именно към подкрепа на семейството и превенция на изоставянето.

Програмaта ни „Подкрепа на семейството и превенция на изоставянето“е насочена към децата, които са в риск да загубят грижата на родителите си, и към родителите, на които помагаме да изградят капацитет, за да се грижат за своите деца и да ги закрилят.

Предоставяната от нас социална услуга е „Център за обществена подкрепа“ в градовете София, Радомир, Велико Търново и Габрово.

През 2014 г. подкрепихме общо 719 деца от 406 семейства.

ЦОП София – подкрепени са 198 деца от 106 семейства.

ЦОП Радомир – подкрепени са 173 деца от 102 семейства.

ЦОП Велико Търново – подкрепени са 173 деца от 82 семейства.

ЦОП Габрово – подкрепени са 175 деца от 116 семейства.

Равносметка за грижата за деца в SOS приемните ни семейства в детските селища в Дрен и Трявна

Ние предоставяме възможност на децата, лишени от родителски грижи, да живеят в семейство. Правим го чрез приемната грижа, която е част от процеса на деинституционализация в България. Работим с общност от приемни родители, които непрекъснато подкрепяме чрез нашите екипи „Развитие на детето“. Именно така гарантираме качеството на грижата към най-уязвимата категория деца.

През 2014 година се грижихме за 134 деца в 25 SOS приемни семейства в детските селища в Дрен и Трявна

Равносметка за SOS младежките домове

Семейният модел грижа продължава в SOS младежките ни домове, където младежи на възраст от 14 до 18-19 години продължават своето образование и професионално обучение в различни средни общообразователни и професионални гимназии.

Дейността на SOS младежките ни домове официално е регистрирана и лицензирана като Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. Те осигуряват среда  за физическото, психическо и интелектуално развитие на децата; подкрепа на тяхната социалната интеграция,  обучение и образование; изграждане на житейски умения.

През 2014 в двата SOS  Младежки дома в София подкрепихме  39 младежи, а в двата SOS  Младежки дома във В. Търново – 27 младежи.

Равносметка за нашата Програмa „Начало на самостоятелен живот“

Всеки млад човек, израснал в SOS детски селища и SOS младежки домове, има право на подкрепа и  консултиране по Програмата “Начало на самостоятелен живот”. Програмата има за цел да насърчи и да подкрепи емоционално и финансово старта на младежите в самостоятелния им живот.

От началото на 2014 г. ОБЩО сме подкрепили 74 младежа. От тях 29 са студенти.

Публикувано в: Новини