project photo

05/06/2015 – На 28 май 2015 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе първата среща на групата за управление на проект JUST/2013/FRAC/AG/6243 „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“, който SOS Детски селища изпълнява от началото на годината. В групата участват представители на държавни институции – Държавната агенция за закрила на детето, Администрацията на Омбудсмана, Агенцията за социално подпомагане, представители на неправителствени организации – Национална мрежа за децата и Фондация Лумос. В групата се включват също двама младежи, които са израстнали в SOS Детски селища. Те представят гледната точка децата и младите хора, които живеят в алтернативна грижа.

На срещата участниците единодушно се обединиха около актуалната потребност от повишаване на квалификацията и чувствителността на професионалистите, които работят с деца в грижа по отношение на правата на детето. Всички изтъкнаха колко е важно децата и младите хора да бъдат активни участници в подобни проекти и инициативи, за да бъдат чути и взети предвид техните мнения и опит.

Участниците изразиха надежда, че чрез проекта все повече специалисти ще прилагат правата на детето в своята всекидневна работа, като се фокусират върху предоставяне на повече възможности за включване на децата и младежите във вземането на важни решения, касаещи тяхното бъдещо развитие. А това от своя страна ще повиши качеството на услугите, които децата и младежите в грижа получават.

Публикувано в: Новини