Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

pernik_za site 1

22/10/2015 – Съгласно допълнително разписаната и одобрена от Програмния оператор дейност 7Б към проект „Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост и през 2014 година“  от 19 до 21 октомври 2015 г. в гр. София се проведе работна среща на отдела по фондонабиране към Сдружение SOS Детски селища България и представители на SOS Детски селища Русия. В срещата участва и г-н Джон Джефрис, управляващ директор на агенция FTW в Йоханесбург, както и представители на български комуникационни агенции.

Акцентът падна върху канала F2F (фейс-ту-фейс), при който екип от специално обучени сътрудници влиза в контакт с потенциални дарители. Джон Джефрис, световно-известното гуру във F2F кампаниите, направи кратък преглед на историята на самия канал за привличане на дарители F2F, разкри истината как функционира каналът, обясни структурата на модела F2F и обърна специално внимание на мотивацията и обучението на рекрутерите. От своя страна, българските комуникационни агенции споделиха за трудностите и предизвикателствата, които срещат при провеждане на F2F кампании.

В рамките на срещата колегите от SOS Детски селища Русия разказаха за своя опит в привличането на индивидуални и корпоративни дарители и споделиха за свои успешни кампании.

Тридневната работна среща беше част от 20-месечния проект за повишаване на капацитета за набиране на средства, който Сдружение SOS Детски селища България стартира в началото на март 2014 година. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Целта му е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията.

Целите и дейностите на Проекта кореспондират пряко с основната цел на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се отнася до укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.