SMALL

19/09/2014 – Екипът по набиране на средства в SOS Детски селища България участва в обмен на опит с представители на партньорската организация по проекта – SOS Детски селища Чехия. В дискусиите се включиха и колеги от SOS Детски селища Хърватия.

Обмяната на опит беше организирана в рамките на 3-дневна работна среща, която се проведе в периода 16-18 септември в Банско. В работната среща участваха по двама представители от Чехия и двама от Хърватия. Акцентът падна върху FacetoFaceкампании и работа с агенция за директни продажби. Обсъдени бяха и: успешни кампании за набиране на средства; използване на новите технологии за набиране на средства;способи и техники за привличане и задържане на дарители; стратегически корпоративни партньорства.

Тридневната работна среща беше част от 18-месечния проект за повишаване на капацитета за набиране на средства, който Сдружение SOS Детски селища България стартира в началото на март 2014 година. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Целта му е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията.

Целите и дейностите на Проекта кореспондират пряко с основната цел на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се отнася до укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

Публикувано в: Новини