Increasing FR Capacity with SOS Norway

27/10/2014 – Екипът по набиране на средства в SOS Детски селища България участва в обмен на опит с представители на партньорската организация по проекта – SOS Детски селища Норвегия. В дискусиите се включиха и представители от норвежката дигитална агенция KO&CO, с която SOS Детски селища Норвегия работи съвместно.

Обмяната на опит беше организирана в рамките на 3-дневна работна среща, която се проведе в периода 21-23 октомври в София. В срещата участваха по двама представители от SOS Детски селища Норвегия и двама от дигиталната агенция. Акцентът падна върху иновативните кампании, които организират колегите от Норвегия с цел регистрация на дарители чрез Face to Face, директен маркетинг, дигитални комуникации и социални мрежи. Обсъдени бяха и: ролята на стратегическия пиар и информираността в детските градини и училищата в Норвегия, както и използването на разнообразни способи и техники за привличане и задържане на дарители.

Тридневната работна среща беше част от 18-месечния проект за повишаване на капацитета за набиране на средства, който Сдружение SOS Детски селища България стартира в началото на март 2014 година. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Целта му е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията.

Целите и дейностите на Проекта кореспондират пряко с основната цел на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се отнася до укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

Публикувано в: Новини