ED_P1190603_SITE

11/05/2016 – На 10 май в хотел „София Балкан“ се проведе конференция по повод успешното приключване на проект „Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“, организирана от Сдружение SOS Детски селища България с подкрепата на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. В конференцията взеха участие специалисти по закрила на детето и професионалисти, работещи с деца и семейства в риск. Целта на конференцията бе да представи резултати от проекта и да предложи стандарт за мобилна социална услуга. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Конференцията откри адвокат Веселин Комитов, заместник председател на УС на Сдружение SOS Детски селища България. Госпожа Нина Тодорова, координатор на проекта представи резултати от него и подчерта: „Проектът “Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността” приключи, но работата на мобилните екипи продължава много по-уверено, защото вече имаме практиката, знанията и опита как да стигнем до тези общности, как да влезем в семействата и как да решим проблемите на детето в семейството.“ Калина Йорданова, експерт от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ представи стандарт за мобилна социална услуга и заяви: „Добре предоставяната мобилна социална услуга може да промени живота на децата и семействата в риск, осигурявайки достъп до информация, ресурси и услуги дори в най-отдалечените населени места. За да постигнат качествен резултат, мобилните екипи трябва да притежават подходящи знания, умения, материална база, работно време и партньори. Стандартите за предоставяне на мобилна социална услуга целят да гарантират именно този качествен резултат.” В рамките на конференцията беше представена и дейността на четирите мобилни екипа към центровете ни за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово.

Общата цел на проекта “Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността” е развиване капацитета на общността и укрепване на капацитета на SOS Детски селища България за предоставяне на качествени социални услуги на територията на осем общини в България, с фокус към малките населени места. Проектни дейности бяха реализирани в общините: Столична, Радомир, Земен, Ковачевци, Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово и Трявна.

Резултати:

779 деца са подкрепени

531 семейства  са подпомогнати за подобряване на родителските им умения, за създаване на благоприятна семейна среда с цел да се избегне риск от изоставяне и неглижиране.

2731 социално-психологически консултации на родители и деца от специалисти – психолог, логопед, социален работник и педагог са предоставени за 3 години работа на мобилните екипи.

Мобилните екипи направиха 1824 срещи в домовете на семейства в риск да изоставят децата си, в които участваха и доброволци от общността.

190 направления от отдел „Закрила на детето“ за социални услуги бяха направени към мобилните екипи.

В 60 групи родителите се учиха, споделяха и дискутираха как да осигурят потребностите на децата си и да осигурят по най-добрия начин тяхното развитие.

За децата бяха организирани и проведени 70 групови занимания, в които чрез игри усвояваха умения за общуване, запознаваха се с правата си и отговорностите си, учеха се как да се предпазват от опасности и към кого да се обръщат за помощ.

Мобилните екипи използваха оптимално ресурсите на местните общности и привлякоха 24 доброволци да се включат в груповата работа с деца и в домашните посещения в семействата, сътрудничиха си с местните училища, детски градини и читалища и ги включиха в детските празници, груповата работа с деца и родители и провеждане на информационни срещи за проекта сред местната общност.

Публикувано в: Новини