Визия

Всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Мисия

  • Ние създаваме семейства за нуждаещите се деца,
  • Ние им помагаме да формират своето бъдеще и
  • Участваме в развитието на местните им общности.

Сдружение SOS Детски селища България е учредено на 2.08.1990 в София. Регистрирано е в СГС на 15.03.1991 като българско юридическо лице с нестопанска цел и е вписано под №20021009009 в Централния регистър към Министерство на правосъдието като организация, работеща в обществена полза.

Българското сдружение е редовен член на международната организация за социално развитие SOS Children’s Villages International, обединяваща самостоятелни национални SOS асоциации в 134 страни по света.

Основополагащ за дейността ни е подходът, фокусиран върху детето. Той предполага предоставяне на услуги или осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на всяко едно дете.

Дейността на Сдружението е концентрирана в две локации, където се прилага програмата “SOS Детско селище”. Първата локация, в която работим, обхваща София – Радомир – Дрен, а втората – Велико Търново – Габрово – Трявна.

Сдружението осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца в SOS детските селища в Трявна и Дрен и SOS младежките домове в София и Велико Търново. Същевременно SOS Детски селища България оказва действена помощ на деца, които са в риск да загубят грижата на своите родители, чрез Центровете за семейно консултиране и подкрепа в София, Габрово, Велико Търново и Радомир в рамките на Програмата за подкрепа на семейството и превенция на изоставянето. Сдружението развива и застъпнически дейности съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

SOS Детски селища България работи основно с помощта на дарения от физически и юридически лица. Нашите дарители са специални приятели на децата, за които се грижим, тъй като стават съпричастни към нуждите им, вълнуват се от радостите и неволите по пътя на израстването им.

Ние и нашите дарители правим пъстрото детство възможно. Това, което ни обединява е стремежът да осигурим ПЪЛЕН С ОБИЧ ДОМ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ.