В тази секция ние ви предоставяме контакт за връзка с медии, информация за нашата организация, прессъобщения и фотоматериали.

За контакти:
Милена Парцунева
Мениджър Комуникации
milena.partsuneva@sosbg.org
тел: 02 8184945, 088 236 62 74