za site

14/10/2015 – На 8 октомври в Женева се проведе предварителна сесия на Комитета по правата на детето на ООН, на която се разгледа ситуацията в България по отношение спазването на правата на децата. В обсъждането се включиха Ева и Валерия.

Ева е на 17 години, живее в SOS Младежки дом „Охрид“ във Велико Търново и учи в Професионална гимназия по моден дизаин. Валерия е на 17 години, учи във СОУ „Бачо Киро“ Павликени и е доброволец към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.  Темата, която те са избрали да представят пред 18-те независими члена на Комитета, е насилието над деца и сред децата. „Насилието ражда насилие и не трябва да бъде толерирано под никаква форма. Избрахме тази тема, защото е изключително актуална и важна днес и защото влияе върху бъдещето на децата, които утре също ще бъдат родители“, споделя Ева.

В предварителната сесия взе участие и Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата, която представи основните проблеми, които гражданските организации, работещи с деца и семейства в България, срещат:

– Липсата на независим орган, който има мандата, експертизата и нужните ресурси за ефективна защита и гарантиране на детските права на практика;

– Подобряване капацитета на системата за закрила чрез разработване на стандарти за натовареност и компетентност на социалните работници и осигуряване на подходящо обучение, супервизия и подкрепа;

– Промените на критериите за дефиниция на аборт и раждане в стандарта „Акушерство и гинекология“, които противоречат на международните стандарти;

– Липсата на целенасочена семейна политика и семейно-ориентиран подход във всички секторни политики, както и начинът на случване на практика на процеса на деинституционализация. В момента фокусът е поставен върху проектите, а не върху правата на децата; липсва устойчивост и регламентиране на създадените иновативни услуги, има неяснота за това какви ще бъдат следващите стъпки и не на последно място – гражданските организации се изключени от процеса на консултиране и взимане на решения;

– Премахване на двусменния режим на обучение. Сегашната организация на учебния процес прави невъзможни усилията за създаване на съвременна образователна среда за учене и за развитие на цялата училищна общност. Двусменният режим на обучение обезсмисля целодневната организация на учебния процес и ограничава възможностите на училищата да развиват форми за свободното време на децата и учениците.

– Гарантиране на приятелски настроена към майката и бебето здравна система, като се променят съществуващите грижи и практики преди и след раждането на дете, които не съответстват на съвременните тенденции, като разделянето на майките и бебетата, липсата на подкрепа за кърмене, недопускането на придружител по време на раждане и др.

– Липсата на ефективни действия за въвеждането на система за детско правосъдие в пълно съответствие с Конвенцията и международните стандарти.

В резултат на срещата, представителите на Комитета ще изпратят въпроси към правителството и отговорните институции, чиито отговори ще бъдат разгледани заедно с доклада на  държавата през месец юни 2016 г.

Пътуването на двете момичета за участие в сесията на Комитета по правата на детето в Женева се реализира с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

Публикувано в: Новини