Small

21/11/2014 – Вчера Председателят на УС на Сдружение „SOS Детски селища България“ – доц. д-р Росен Коларов  бе удостоен от Държавния глава с почетен знак за принос и заслуги за утвърждаването и защитата правата на децата в България.

Преди 25 години, Организацията на обединените нации прие историческата Конвенция за правата на детето – най-широко признатия документ в историята на човешките права. До момента 194 държави-членки на ООН са ратифицирали тази Конвенция, като България е една от тях.

От присъединяването към Конвенцията до сега България предприе редица последователни действия за закрила правата на детето. Своя принос за това даваме и ние като участваме активно в политики, свързани с правата на децата и успешно си партнираме с други неправителствени организации в тази насока.

„Ние се застъпваме за правата на децата, лишени от родителска грижа и тези в риск да я загубят, чрез реализирането на застъпнически проекти и инициативи“ – коментира доц. д-р Коларов. „Чрез нашите действия се стремим да подкрепим децата и техните семейства в усилията им да подобрят условията на живот и да се справят с основните причини, застрашаващи тяхното благополучие. Правим всичко възможно децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят своите права. Нашата работа е в духа на Конвенцията за правата на детето, затова наистина съм поласкан от това отличие“ – споделя доц. д-р Коларов, който е един от 25 отличени активисти в областта на правата на детето.

Публикувано в: Новини