Increasing FR Capacity with SOS Norway

01/12/2014 – 208 семейства  са подкрепени  за  подобряване на родителските им умения, за  създаване на благоприятна семейна среда за децата им с цел да се избегне рискът от изоставяне и неглижиране. 324 консултации от специалисти – психолог, логопед, социален работник, педагог, на 206 деца са предоставени за първата година от работата на Сдружение SOS Детски селища България по проект “Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез “Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”.

Четири мобилни екипа към Центровете ни за обществена подкрепа в Габрово, Велико Търново, Радомир и София бяха формирани и обучени да извършват мобилна социална работа. Фокусът е към малките населени места. Проектните дейности се реализират на територията на осем общини от страната: Столична, Радомир, Земен, Ковачевци, Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово и Трявна.Мобилните екипи направиха 445 срещи в домовете на семейства в риск да изоставят децата си и 511 социално -психологически консултации на родителите.

В 32 групи родителите се учиха, споделяха и дискутираха как да осигурят потребностите на децата си и да осигурят по най-добрия начин тяхното развитие.

За децата бяха организирани и проведени 15 детски празника , в които чрез игри усвояваха умения за общуване и представяне, запознаваха се с правата си и отговорностите си, учеха се как да се предпазват от опасности и към кого да се обърнат за помощ.

Мобилните екипи използваха оптимално ресурсите на местните общности като привлякоха 15 доброволци да се включат в груповата работа с деца и в домашните посещения в семействата, сътрудничиха си с местните училища, детски градини и читалища и ги включиха в детските празници, груповата работа с деца и родители и провеждане на информационни срещи за проекта сред местната общност.

В следващия период на проекта очакваме мобилните екипи да достигнат до още деца и семейства от малките населени места в осемте общини и да предложат възможности и решения за трайно подобряване на живота им.

Проектът „Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността” е обявен за иновация на седмицата 01-07 декември в електронния бюлетин на Фондация за развитие на местното самоуправление. Поздравления за мобилните екипи и за екипа за управление на проекта!

Публикувано в: Новини