Грижата за деца в SOS детските селища претърпя сериозно развитие през годините в отговор на развитието на държавите в Европа и света. В много европейски държави SOS семействата живеят в апартаменти и къщи в градовете сред всички други семейства, като в същото време връзките помежду им са запазени и формират общност със свой облик. С децата и родителите продължават да работят специалисти  като се запазва и развива ролята на подкрепящия екип. Това са така наречените интегрирани SOS детски селища в градска среда.

Социалното и икономическо развитие на обществото доведе до нови стандарти в грижите за деца. Развитието на социалните услуги в България налага и ние да направим промени в грижата , която предоставяме. Приемното семейство се утвърди като една от най-добрите форми на грижа, които дават възможност на детето да расте в сигурна семейна среда. SOS майките и семействата, които работят в двете детски селища вече са утвърдени от държавата като приемни родители.

Сдружение SOS Детски селища България изработи своя дългосрочна стратегия за развитие до 2020 г, чиято цел е постигане на финансова самостоятелност до 2020 г.

Как?

Чрез трансформиране на съществуващите програми и услуги и адаптирането им към местните нужди и реалности.

Планираме да развием допълнителни  услуги за децата и семействата от нашата целева група, като разширим обхвата на сегашните ни програми, както и да стартираме други в нови населени места. Това развитие ще бъде основано изключително на партньорство с държавните и местни власти и при осигурен размер на финансиране, позволяващ нормално функциониране на услугите/програмите, както и на подходяща материална база.

За да постигнем целта на стратегията, предвиждаме работата в двете детски селища да бъде организирана по начин, който е в синхрон с държавната политика и развитието на международната организация като цяло.

SOS Детско селище Трявна ще се отвори повече към местната общност. Екипът ще работи за създаване и подкрепа на приемни семейства, които живеят в града. Комплексът за социални услуги за деца и семейства, който вече функционира в детското селище, ще обслужва деца и семейства както от селището, така и от градската общност. С това SOS Детско селище Трявна ще бъде припознато от държавата и от общинските власти като надежден партньор, който може да посрещне нуждите от съвременни и качествени социални услуги.

Визията ни за SOS Детско селище Дрен е то да стане селище от нов тип, интегрирано в градска среда, като създадем общности от приемни семейства в София и Перник до края на 2015 г. SOS приемните семейства от Дрен ще живеят в апартаменти в рамките на един квартал и ще се грижат за три или четири деца. По този начин ще осигурим на децата среда с по-добри възможности за развитие:

  • По-качествено образование;
  • По-достъпно здравеопазване;
  • По-големи шансове за личностно израстване;
  • По-близък контакт с биологичните родители;
  • По-добри възможности за професионална реализация.

Преместването ще се реализира планирано, стъпка по стъпка, така че приемните семейства да бъдат добре подготвени и подкрепяни през цялото време от подкрепящия екип, който работи с тях и към момента.

Промяната в двете детски селища ще ни позволи да използваме оптимално ресурсите на Сдружението, за да осигуряваме най-добра съвременна грижа.

Нашата визия е през следващите 6 години да станем финансово самостоятелна, динамично развиваща се и модерна социална организация, отговаряща по най-добрия начин на нуждите на децата в риск, техните семейства и общности, с водеща роля в България в предоставянето на висококачествени директни услуги за деца и активен застъпник за техните права.