Програма „Начало на самостоятелен живот“

Всеки млад човек, израснал в SOS детски селища, има право на подкрепа и  консултиране по Програмата “Начало на самостоятелен живот”. Програмата има за цел да насърчи и да подкрепи финансово старта на младежите в самостоятелния им живот, чрез подпомагане в намирането на относително постоянна работа и място за живеене.

Сдружението оказва помощ на младежите, които продължават обучението си във ВУЗ до завършване на висше образование и започване на работа.

Възпитателят от младежкия дом продължава връзката и контакта с младежите, на които е бил персонален наставник, като ги консултира и подкрепя за намиране на работа и наемане на квартира; съветва ги в трудни житейски ситуации, при уреждане на трудово-правни взаимоотношения.

Всеки младеж, израснал в SOS семейството, е подкрепен да запази връзката с хората, грижили се за него, и контакта с организацията за съвет и емоционална подкрепа и да сподели своите успехи.