Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

EEA_Grants_JPG_4642_small

16/10/2014 – На 20 октомври 2014 г. /понеделник/ от 13.00 часа в офиса на сдружение SOS Детски селища България ще се проведе заседание на комисията за отваряне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за организиране и провеждане на кампания за привличане на SOS приятели чрез канал FACE-TO-FACE.