20110202_ChooseToHelp

За втора поредна година SOS Детски селища България е част от благотворителната инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”. Проектът „Заведи ме на детска градина”, предложен от Сдружението през 2010 година като един от осемте социални проекта, включени в кампанията, спечели симпатиите на служителите на групата Райфайзен и на външни дарители, с което общата набрана сума за него възлиза на 17 214 лева. С набраните средства SOS Детски селища България ще покрие нуждите от заплащане на такси за детска ясла, детска градина и за специализирани заведения не само за децата в риск от изоставяне и децата с увреждания, обхванати в центровете за социално консултиране и подкрепа в София и Велико Търново, първоначално представени в проекта, но и за тези в Габрово и Радомир. Подкрепата за проекта „Заведи ме на детска градина” дава възможност на децата в риск, за които SOS Детски селища България се грижи, да имат истинско детство и нормално развитие – шанс, на който всяко дете има право.

Втората кампания „Избери, за да помогнеш” 2010 подкрепи 30 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда и Култура и образование. На пресконференция, организирана от банката на 1 февруари 2011, бяха обявени официалните резултати и връчени чекове за дарените суми на представители на всички включени организации.

За периода октомври 2010 – януари 2011 са събрани общо 391 540 лева. Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, която за всяко направено лично дарение е добавила по още 100 лева, както и от суми от външни дарители, постъпили директно по сметките на организациите и дарения чрез SMS. Служителите на Dir.bg и IBM, партньори на Райфайзен в кампанията, също са подкрепили каузите със свои дарения.

Във втората кампания «Избери, за да помогнеш» са участвали 2945 служители на Групата Райфайзен – със 112 повече от включилите се през 2009. Събраните средства надвишават с почти 23000 лева сумата от първото издание на кампанията.

«Благодарение на нашите служители и подкрепата, която получихме от нашите партньори и лицата на кампанията, успяхме да съберем значителни средства в подкрепа на важни за обществото каузи, които надхвърлят събраната сума по време на първото издание на кампанията”, коментира председателят на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България), г-н Момчил Андреев.

На страницата на инициативата www.izberi.rbb.bg, която ще остане активна и след официалното обявяване на резултатите, предстои да бъдат публикувани отчетите на организациите, включени в кампанията, за начина на изразходване на дарените средства.

Публикувано в: Новини