project photo

06/07/2015 – Във връзка с реализацията на проект JUST/2013/FRAC/AG/6243 “Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа”, финансиран от Евопейската комисия по програма „Основни човешки права и гражданство“, Сдружение SOS Детски селища България обявява подбор за външен експерт-обучител.

Изискванията към кандидатите, параметрите на ангажимента по проекта и начина на кандидатстване са посочени в Насоки на заданието.

Публикувано в: Новини