Обучителен семинар

23/03/2015 – На 13 и 14 март 2015 г. група от 20 младежи и девойки от SOS Младежките домове в гр. Велико Търново заедно със своите възпитатели  участваха в изнесено обучение в местността Ксилифор край гр. В.Търново. Обучението бе организирано от Младежки информационно-консултантски център гр. Велико Търново на тема „Превенция на агресията чрез разрешаване на конфликти и невербално общуване“. Участието ни в обучението е част от проект за развитие на МИКЦ от Национална програма за младежта /2011-2015 г/.

Обучители бяха проф.д-р Тодор Минев и доц.дпсн Красимира Петрова – преподаватели във ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий“. По време на тренинга нашите младежи и девойки участваха в различни ролеви игри и обсъждаха въпроси като “Причини и прояви на агресия и насилие в ежедневието“, „начини за ограничаване на насилието“ и др. През втората част на деня младежите се трудиха при  написването на есе на тема „Как да се справим с агресията?“, като всеки един от участниците имаше възможност да представи свой опит. Младежите и девойките бяха запознати с национални и европейски програми и възможности пред младите хора.

Като награда за усилената работа и добрите резултати за всички бе организирана дискотека, където на преден план изпъкнаха и уменията им в танците и забавленията.

През втория ден  бе отделено време за измерване на настроението на всички чрез невербални сигнали, сюжетно–ролеви игри, симулация за агресивно и неагресивно, делова игра за съвместна работа, игра за контролирана агресия и естествено за обратна връзка.

Всички младежи и девойки изразиха своето удовлетворение от ползотворната и активна работа и смятат, че проблемите с конфликтите помежду им ще бъдат значително намалени. На същото се надяват и техните ръководители!

Публикувано в: Новини