03/10/2012 – В края на септември Хабитат България проведе още едно обучение по финансова грамотност, този път за малко по-различна от обикновено група. Клиенти, ползващи услуга в SOS Център за обществена подкрепа в София, и младежи от SOS Младежки домове в София към SOS Детски селища България размишляваха и се упражняваха по теми като: как се прави семеен бюджет, как се прави баланс между приходи и разходи, защо трябва да  заделяме пари за спешни и непредвидени разходи и как да си поставяме и да изпълняваме финансови цели.

Двудневният семинар бе посрещнат с интерес и сериозно отношение, защото засягаше въпроси, с които участниците се сблъскват в ежедневието си. Целта на обучението бе да се дадат практически умения, които ще им помогнат да се справят в бъдеще с реални житейски ситуации. Интересно и полезно бе съчетанието на участници от различна възраст и с разнообразен социален опит.

„Планирай бъдещето си” е обучителен модул, по който Хабитат България работи вече 4 години. С него се предоставят базисни знания относно финансовото планиране на семейния бюджет. Участниците научават как да планират бъдещите си приходи и разходи, как да намалят излишните разходи, как да спестяват ефективно и как да вземат заеми и да ги управляват разумно.

Обучението се проведе като съвместна инициатива на Център за обществена подкрепа в София към SOS Детски селища България и Хабитат България.

Публикувано в: Новини