SOS Детско селище Дрен

29/10/2014 – Петте обгазени деца от Радомир бяха изведени от семейството им и настанени в приемните семейства в SOS Детско селище Дрен. Решението беше взето от Отдела за закрила на детето в Радомир.

На 22 октомври Отделът за закрила на детето в Радомир се обърна към нас с молба да настаним петте деца, които след пожар в дома им, бяха спешно хоспитализирани. Още на 24 октомври, веднага след изписването им от болницата, те бяха изведени от тяхното семейство поради неглижиране и настанени в приемните семейства в детското ни селище в Дрен.

С тях веднага започна работа наш интензивно подкрепящ екип от психолог, педагог и социален работник. Децата се адаптират бързо и състоянието им вече се подобрява.

Публикувано в: Новини