small

29/04/2014 – Социалното и икономическо развитие на обществото доведе до нови стандарти в грижите за деца. Развитието на приемната грижа в България налага и ние да направим промени в услугите, които предоставяме.

Сдружение SOS Детски селища България изработи своя дългосрочна стратегия за развитие, част от която е развитието на нашата програмна дейност. В реализация на тази стратегия Сдружението реши да промени жизнената среда на 13-те приемни семейства от SOS Детско селище Дрен като ги премести в жилища в София и Перник до края на 2015 г.

До това решение стигнахме, водени от желанието си да осигурим на децата, за които се грижим в приемни семейства, среда, предлагаща по-добри възможности за развитие:

  • По-добро образование
  • По-достъпно здравеопазване
  • По-големи шансове за личностно израстване
  • По-близък контакт с биологичните родители
  • По-добри възможности за професионална реализация

Промяната ще ни позволи да използваме оптимално ресурсите на Сдружението, за да осигуряваме най-добра съвременна грижа.

Нашето виждане как ще се случи това – SOS приемни семейства с 3 до 4 деца ще живеят в жилища в рамките на един квартал.

Преместването ще се реализира планирано, стъпка по стъпка, така че приемните семейства да бъдат добре подготвени и подкрепяни през цялото време.

Предстоят преговори с община Радомир относно бъдещото използване на материалната база. Информация за хода на процеса ще бъде предоставяна своевременно на всички заинтересовани страни.

Публикувано в: Новини