dscn8025_site

06/03/2017 – SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Габрово също проведе първия си тренинг по проект „Общувам и играя без агресия!“, финансиран чрез  дарителската платформа на Райфайзенбанк „Избери за да помогнеш“.

Учениците от пети клас на основно училище „Иван Вазов“ в Габровo бяха запитани в какво се изразява агресията. Отговорите им варираха: „да използваш обидни думи“, „да се блъскаш“, „да удряш“, „да си гневен на някого“ и „да унижаваш другия“.

Екипът на SOS Центъра ни постави децата в различни ситуации, на които те трябваше да намират решения, приемливи за двете страни. В направено анкетно проучване децата определят като обект на присмех – физическите белези, външния вид и слабия успех. „Учихме се на толерантност към различията, да се уважаваме и да не се обиждаме“, споделя Мариана Рачева, Ръководител на SOS Центъра ни в Габрово. Едно от децата разказа пред съучениците си историята на „Деня на розовата фланелка“. На постер с изрязана от картон розова фланелка изписаха посланието на класа „Не на насилието – не за ден, а всеки ден“, което беше окачено в класната им стая, за да им напомня да бъдат добри един към друг, да се уважават и да се подкрепят.

Публикувано в: Новини