New

27/03/2013 – 29 родители и 21 професионалисти от двете детски градини „Слънчев дом“ и „Райна Княгиня“ участваха в първите обучения по проект „Деца и семейства без насилие“  на  Център за обществена подкрепа към Сдружение “SOS Детски селища България” – Велико Търново.

Доколко срещаме и разпознаваме симптомите на домашното насилие у децата, какви са характеристиките на малтретираното дете и малтретиращия родител, коя е пресечната точка между агресивното поведение и насилието и най-вече от каква подкрепа се нуждае детето, преживяващо домашно насилие, това бяха темите в обучителния модул на професионалистите. Детските учителки отчетоха изключителната важност на поставения проблем, особената деликатност на работата със семейства и поискаха практически насоки за постигане на гъвкава комуникация между родители и професионалисти. 

Паралелно с обучението на професионалистите и в двете градини стартираха родителските тренинги „Насилие ли е един шамар?“ Двадесет и деветте родители имаха различни отговори. Някои виждаха в шамара последна „инстанция на семейното правораздаване“, други го допускаха като необходим еднократен акт, трети смятаха, че дори един шамар е вид насилие над детската личност. От тях само един посочи, че подобен вид обучение не е нужен в претъпканото ни с информация ежедневие, но всички бяха единодушни, че темата за домашното насилие и особено за последиците над децата – дори и когато са само свидетели на семейните войни, е тема,  нуждаеща се от широко  дискутиране. В края на родителския тренинг останаха въпросите, на които те днешните отговорни родители търсят отговор – как да поставя границите редно-нередно, позволено-непозволено, как да се справя с детския гняв, къде е тънката линия респект-насилие, как да дадем положителен модел за подражание на детето. Въпросите ще получат своите отговори в следващия обучителен модул,  четири групи деца от двете градини ще имат възможността от следващия месец да участват в ателието „Вълкът и Червената шапчица приятели“, а като тест за размисъл ще оставя на всички вас думите на осемгодишния Боян, участник в тренинга заедно с майка си: „Ами ако шамарът е много силен- значи е насилие, ако е средно силен – горе-долу е насилие, а ако е съвсем лекичък – значи не е насилие“.  Кога едно дете познава различните степени на  сила на шамара? 

Проект  „ Деца и семейства без насилие се финансира от Български фонд на жените и Движение Милион  жени за милион добрини. 

Албена Прокопиева – Координатор на проект „Деца и семейства без насилие“

Публикувано в: Новини