РУМЕН АНДРЕЕВ_small

10/02/2014 – 18-годишният Румен Андреев от Младежки дом „Приятели“ към SOS Детски селища България беше избран за член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Комисията, ръководена от председателя на ДАЗД и съставена от представители на неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата и детско участие – УНИЦЕФ, ФИЦЕ, Националната мрежа на децата, Фондация „Партньори-България” избра общо 15 деца за членове на Съвета на децата към ДАЗД.  Те ще заемат местата на членовете от 19-те области, чийто мандат приключи поради навършване на 18-годишна възраст.

Комисията направи своя избор на базата на предварително обявени критерии, сред които комуникативност и креативност, отговорност и толерантност, желание за ангажиране с общи каузи, умения за работа в екип. За нас е чест и привилегия, че Румен е именно сред тези младежи. Макар и само в 11 клас, той се откроява като изключително отговорен и ангажиран млад човек.

Публикувано в: Новини