small

15/03/2013 – На 12 март, вторник в Пловдив, от 14 часа в хотел „Марица” беше представен пилотният проект за насърчаване на детското и младежкото участие на местно и национално ниво. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Калин Каменов и кметът Иван Тотев откриха второто изнесено заседание на Съвета на децата. Темата на срещата беше „Мнението на децата в решенията на общината – възможна реалност”.

Представител от град  София бе Моника  Иванова, за която тази среща и това събрание бяха последните и за съвета. Въпреки активността й, дойде и времето за нейното „пенсиониране“. Щафетата пое Румен  Андреев от ЦНСТ „Приятели“.

И двата  дена  преминаха  в  разговори  за  дейността  на  Детския  съвет и бъдещите планова на участниците. Обсъждаха се и дейностите, който  са се извършили досега и това как трябва да работи и какво Детския съвет към ДАЗД за в бъдеще.

През почивното време всички участници много се забавляваха: разходка  из нощен Пловдив, песни, интересни разкази и случки и много, много смях.

Публикувано в: Новини