img_3967_new_site

14/11/2016 – През април тази година Мартина и Дурян от SOS Малък семеен дом Чардафон в Габрово кандидатстваха по проект „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“. Целта на проекта е да стимулира ученици, които проявяват интерес както към природните науки, така и към приложните изкуства и имат желание за бъдещо личностно развитие.

Младежите избраха тема на есетата си „Малко известния човек, променил историята на моя роден край. Какво бих взел от неговия пример днес?“

Мартина писа за Илия Пенев Мъглов от с. Горни Драгойча, Дряновско – главният майстор през първия етап на строежа на монументалния паметник на връх Шипка.

Дурян представи в есето си д-р Тота Венкова – родена в гр. Габрово през далечната 1855 год., тя отдава целия си живот да лекува деца и възрастни, да помага на болни, бедни и безприютни хора.

През септември тази година с Марти и Дурян се проведе телефонно интервю, което бе втори етап от конкурса. В началото на ноември дългоочакваната новина бе факт – и двамата бяха одобрени. Младежите останаха изключително доволни от постигнатия успех. С усмивка и задоволство приеха новината.

Мартина и Дурян ще получат еднократни стипендии от 500 лв., като парична награда и 200 лв. за закупуване на книги.

Деца, гордеем се с вас! Следвайте смело мечтите си!

Публикувано в: Новини