Ако притежавате карта Borica Maestro трябва:

  1. Картата трябва да бъде регистрирана за разплащания в интернет
  2. Ако имате отпечатан трицифрен CVC код на лентата за подпис на гърба на картата трябва да изберете “Маестро” и в полето CVV2 попълват тези 3 цифри
  3. Ако нямате такъв код като тип на картата трябва да изберете BORICA, а в полето за CVV2 не трябва да се попълва нищо

Как да регистрирате своята карта Borica Maestro за интернет плащания

За целта е необходимо да регистрирате еднократно дебитната си карта през АТМ (банкомат), с което ще получите 6-цифрен секретен код (ПИН).  Това можете да направите на АТМ на Райфайзенбанк (България) ЕАД или друга банка с логото на БОРИКА, на който е осигурено съответно меню.
Последователност на действията за регистриране на дебитна карта на АТМ:

  1. поставете Вашата дебитна карта БОРИКА/Маестро в четеца на устройството;
  2. от основното меню изберете “Други услуги”;
  3. изберете “Плащане чрез Интернет”;
  4. ако АТМ устройството е стандартно, изберете “Секретен код на Борика”;
  5. ако АТМ устройството е с депозитна функция изберете отново “Плащане чрез Интернет” и след това изберете “Секретен код на Борика”;;
  6. въведете Вашия ПИН код;

Устройството ще изпише “Секретният код на БОРИКА е генериран успешно” и ще разпечати бележка, на която е изписан 6-цифрен ПИН код.
Вземете Вашата карта и запазете бележката с генерирания код. С него можете да извършвате on-line плащания през интернет страници с платежни системи, осигурени от  Райфайзенбанк (България) ЕАД или други банки, които вече предлагат тази възможност, като следвате инструкциите за извършване на плащане.
Секретният код на БОРИКА е валиден за неограничено време, докато по описания начин генерирате нов валиден код. Старият автоматично се деактивира.
Кодът не се използва за плащания през еРау, където се следва различен алгоритъм.