za site

06/07/2015 – Лятно училище за родители стартираха екипите на 4-то ОУ „Проф. Джон Атанасов“ и Център за обществена подкрепа „Шанс“ към SOS Детски селища България.

На 22 юни 2015 г. се проведе първото занятие от „Лятно училище за родители“ на бъдещи първокласници. Инициативата е на екипа на 4-то ОУ „Проф. Джон Атанасов“ с подкрепата на Център за обществена подкрепа „Шанс“. Целта е да се сензитивират родителите за училищния живот на децата – какви са техните потребности, трудности, взаимоотношения с връстници, учители и родители. Водещи на събитието бяха психологът на училището и експерт от Центъра.

Голяма част от родителите заявяват потребност от подобна инициатива, в която да имат възможност да обсъждат актуални за тях въпроси, свързани с живота на децата им в училище. Желанието ни е „Лятно училище за родители“ да привлече родителите като активен участник в училищния живот на техните деца.

Дейността е част от Програма за подкрепа на децата с цел превенция на агресивното и неприемливо поведение в училищната среда, която е предложена от екипа на Центъра за обществена подкрепа „Шанс“ и се реализира съвместно с екипа на 4-то ОУ „Проф. Джон Атанасов“.

Публикувано в: Новини