DSCN6886_edited_site

15/06/2016 – Центърът ни за обществена подкрепа в гр. Габрово с подкрепата на доброволци от БЧК реализираха инициатива „Лудо-младо“ в подкрепа на кампания за превенция на ранните бракове. Кампанията е част от проекта „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” и се изпълнява от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Финансирането е от Фондация ВЕЛУКС.

В рамките на проекта бяха анкетирани 113 деца (16-18г.) от четири учебни заведения на територията на община Габрово – СОУ „Райчо Каролев“, СОУ „Отец Паисий“, Професионална гимназия по строителство и Професионална гимназия по туризъм. Проучени бяха нагласите и отношението на младите хора към ранните сексуални контакти, ранните раждания и ранните бракове. Заснет бе видео филм „Моята история“, в който три самотни майки през споделянето на личен опит отправят своите послания към младежите – да не се отказват от мечтите си, да завършат образованието си и да не избързват със създаването на семейство и деца. Проведени бяха два дебата „За“ и „Против“ ранните бракове между младежи от 10 и 11 клас. Младежите изведоха чрез задълбочен анализ отрицателните и положителните страни на “ранните бракове“ и раждания. Противниковите отбори защитиха достойно своите тези. Включването на младежи в Кампанията за превенция на ранните бракове имаше за цел да провокира младите хора да задълбочат разсъжденията си доколко са готови да поемат  отговорността, която поема един млад човек, когато създава семейство. Като основен приоритет изведоха завършване на образование, кариера и чак тогава, в една осъзната възраст създаване на семейство.

Проведени бяха и две дискусии на тема: „Превенция на ранните бракове“ в местната общност в с. Яворец, община Габрово и в гр. Плачковци, община Трявна. Участниците в дискусиите се включиха в състезателна игра. Те имаха за задача да познаят най-популярните отговори, дадени от младежите по време на анкетното проучване. Дискутиращите изведоха като приоритет необходимостта от образование, като водещ фактор за реализирането на пазара на труда на младите хора и като предпоставка за създаване на стабилни семейни отношения.

Публикувано в: Новини