коалиция детство 2015_logoto_site

23/02/2016 – На 24-25 февруари 2016г. от 10:30 ч. Домът на науката и техниката в град София ще се превърне и в дом на Конференцията „Разкази с щастлив край“, която ще запознае широката публика с добрите практики на процеса по деинституционализация в Република България.
Събитието се организира от Коалиция „Детство 2025“, представляваща обединение на граждански организации, мрежи и експерти, които работят по процеса на деинституционализация.
Коалиция „Детство 2025“ чрез своите членове и съмишленици цели да помогне на всяко дете в риск, предоставяйки му най-подходящата за него среда за развитие, чрез работата със семейства, реализирането на програми за социална закрила, промяната на обществените нагласите. Нашето дълбоко убеждение е, че всяко дете има право и нужда да расте в семейна среда, затова вярване и настояваме процесът на деинституционализация винаги да поставя интереса на децата в основата на всички работни процеси, свързани с децата.
Конференцията ще бъде разделена на три тематични панела, които разглеждат и три от основните цели на Коалиция „Детство 2025“, а именно:
– Превенция на разделянето на детето от семейството
– Закриване на институциите и осигуряване на алтернативна грижа
– Повишаване на капацитета в системата за закрила на детето
Официалното откриване на Конференцията ще направи омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова, а на събитието ще присъстват представители на местната власт, УНИЦЕФ, неправителствени организации, държавни министерства и агенции.
Гостите ще имат възможност да чуят както разкази от първо лице, така и професионални и стратегически примери, отразяващи добрите практики в сферата на деинституционализацията в България.

Публикувано в: Новини