snimka ot konferencia_site

26/02/2016 – На 24 и 25 февруари в Дом на науката и техниката в град София се проведе Конференция „Разкази с щастлив край“, която запозна широката публика с добрите практики на процеса по деинституционализация в Република България.
Събитието беше организирано от Коалиция „Детство 2025“, представляваща обединение на граждански организации, мрежи и експерти, които работят по процеса на деинституционализация. На конференцията присъстваха представители на местната власт, УНИЦЕФ, неправителствени организации, държавни министерства и агенции.
Конференцията беше разделена на три тематични панела, които разгледаха три от основните цели на Коалиция „Детство 2025“, а именно:
– Превенция на разделянето на детето от семейството
– Закриване на институциите и осигуряване на алтернативна грижа
– Повишаване на капацитета в системата за закрила на детето
Събитието откриха г-н Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и г-н Трендафил Меретев, директор на Фондация „Лумос“. Омбудсманът на Република България – г-жа Мая Манолова изказа своята благодарност към Коалиция „Детство 2025“ за нейната работа по деинституционализацията, както и своите планове за бъдещето на процеса, а именно да превърне децата и техните права в своя собствена кауза.
Г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) постави акцент върху 24-те институции, чиито врати вече са затворени и обяви процеса по деинституционализация като овластяващ децата и уважаващ различните в днешното общество.
Г-н Тотю Младенов, г-жа Валя Симеонова и г-жа Надя Шабани върнаха лентата назад, споделяйки своя опит в процеса по деинституционализация в качеството си на бивши министър на труда и социалната политика, заместник-министър на труда и социалната политика и председател на ДАЗД.
„Рефлексията върху опита ще ни помогне да предотвратим грешки в бъдеще“, каза г-жа Симеонова, допълнително поставяйки акцент върху важността на разписаната визия за стратегията по деинституционализация в България. По нейни думи, стратегията би се възприела като прост лист хартия, ако няма визия за нейното изпълнение стъпка по стъпка.
Г-жа Шабани постави акцента върху трите ключови елемента, без чиято едновременна и сериозна намеса промените в процеса не биха били възможни, а именно натиска на гражданските организации, политическата воля децата и техните интереси да бъдат поставени в центъра на всякакви дейности и всеотдайната работа.
Димитрина Димитрова, ръководител на Центъра за обществена подкрепа в Радомир към SOS Детски селища разказа за различните групи по взаимопомощ, индивидуални консултации и групови занимания, с които организацията цели да предотврати изоставянето на деца в институции.
Принципът на екипното родителство и функцията на застъпничество бяха представени от г-жа Елка Налбантова, директор на фондация „За нашите деца“, последвани от опита на Марин Зарков като Ръководител на SOS Младежки домове София. Г-н Зарков разказа изключително подробно за процесите по подготовка за включване на младежите, напуснали младежки домове и приемни семейства, на възраст над 18 години и завършващи или все още в процес на завършване на средно образование в общността.

Публикувано в: Новини