Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

DSC_2019_za site

25/05/2015 – На 22 май 2015 г. от 10:00 часа в  хотел Best Western City Hotel Sofia се проведе конференция на тема  „Дарителските нагласи в България“. На конференцията бяха представени резултатите от маркетингово проучване на пазара на набиране на средства с цел установяване на нагласите към дарителска дейност от страна на физически и юридически лица. Маркетинговото проучване беше проведено сред физически и юридически лица от цяла България от Агенция за маркетингови проучвания ПРАГМАТИКА.

Събитието се проведе в рамките на проект „Повишаване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за набиране на средства за осигуряване на организационна и финансова устойчивост“, изпълнен с финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България (www.ngogrants.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Проектът цели да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията.

Надяваме се с тази конференция да предизвикаме дебат в българското общество и неправителствения сектор относно същността на дарителството и необходимостта от развиване на уменията на екипите по набиране на средства. Бихме искали не просто да представим резултати от проучването, но и заедно с всички участници в конференцията да дискутираме активно и потърсим отговори на въпроси като „Как може да се въздейства на дарителските нагласи в българското общество?“, „Как да повишим капацитета в сферата на набиране на средства?“ и други.