Doni i Geri_новина за сайта_finalno

08/07/2016 – На 5 юли в конферентната зала на Дома на Европа се състоя национална конференция „Заедно“, организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“. Тя бе посветена на съвместната работа като инструмент за постигане на по-добри резултати.
Конференцията започна с топли и силни обръщения. „Искам специално да изкажа своето уважение към екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“, защото те са се посветили на най-трудната грижа – грижата за деца от 0 до 3 години“, сподели г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България още в началото на събитието. Г-жа Офелия Кънева, Председател на Държавна Агенция за Закрила на Детето, подчерта, че щом сами, с нашите деца, не бихме искали да прекараме дори един ден в институция, то не би трябвало да има деца, които постоянно живеят там.
Думи като подкрепа, обединение, приятели и партньорство вървяха като постоянен мотив в изказванията на всички презентатори, навявайки всички на мисълта, че целта е една за всички.
Призове „Професионалист с горещо сърце“ за изключителна страст в работата си и цялостно посвещаване на каузата, получиха г-жа Галина Бисет, експерт по деинституционализация и алтернативна грижа, всички отдели за Закрила на Детето, както и Коалиция „Детство 2025“, координирана от SOS Детски селища България.
В рамките на първия модул участниците се запознаха както с глобалния и регионалния контекст на работата на „Надежда и домове за децата – клон България“, така и с усещането и опита на Отделите за Закрила на Детето. По време на втория модул бе споделен и опита на Областна администрация Бургас по отношение на един от основните инструменти за работа на организацията – Областните Координационни Механизми по Деинституционалзиация.

Публикувано в: Новини