OLYMPUS DIGITAL CAMERA

08/04/2013 – На 29 и 30 март в Ксилофор се проведе мотивационно-обучителен тренинг на тема „Общуване с възрастни и връстници“. Организатор на обучението е СМДИ „Младежки дом“ гр. В. Търново и е по Програма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове 2012 – 2013г.

Ето и впечатленията на една от участничките в обучението:

Тренингът на тема „Общуване с възрастни и връстници“ беше изключително важен и полезен както за мен, така и за останалите младежи от двата SOS младежки дома във Велико Търново.

Общуването между хората става все по-трудно или почти невъзможно поради навлизането на различни  нови технологии. Мисля, че човек има нужда от пречупване на тези  „бариери“. На това ни обучавахме през тези два дни. Запознаха ни с разнообразни ефективни техники за общуване и взаимодействие както в средата на връстниците, така и при взаимоотношенията ни с възрастни. Говорихме за отговорностите и правилата, които трябва да спазваме в ежедневната си комуникация.

Разиграването на реални ситуации от живота ни накара мислено да се поставим на мястото на героите. Всеки открито изразяваше мнението си със съответните аргументи и доводи. Това ни сближи. Имаше различни мнения и начини на мислене, но се опитвахме,  въпреки тях, да разберем опонента в даден спор. Игрите за „обратна връзка“ от своя страна бяха един полезен урок, чиято цел беше да ни покаже нещата от различна гледна точка  – на  „разказвач“  и на „слушател“;  да ни накара да се замислим за дадена ситуация гледайки отстрани, без да заемаме позиция.

Лично на мен най-добро впечатление ми направиха моментите, в които обсъждахме и разигравахме вербалната и невербалната комуникации. Това те кара да се замислиш колко важно е общуването за хората,  да се научиш да изслушваш и да чуваш другия, да зачиташ неговото мнение и гледна точка, независимо, че може да се различават от твоите.

Направи ми впечатление, че всички харесаха комбинацията: обучение – игри.  По този начин човек едновременно се разтоварва и научава нещо ново. При играта „горещ стол“ дори някои от по-притеснителните младежи  бяха готови да седнат в средата на залата и да чуят какво мислят другите за тях, как изглеждат отстрани.  Някои от младежите споделиха, че не бива мнението на останалите да ти влияе, но все пак трябва да се замислиш и да извлечеш за себе си поука от казаното. И аз съм напълно съгласна с това.

През свободното си време  продължавахме да обсъждаме поредната игра или лекция. Имахме чудесната възможност да се разходим из околността, а вечерта – да се позабавляваме  с музика.  Сигурна съм, че това беше пълноценно и полезно прекарано време!

Стефка Атанасова, XII клас

SOS Младежки дом „Охрид“,

гр. Велико Търново

Публикувано в: Новини